AlgemeneLedenvergadering

De Algemene Ledenvergadering zal dit jaar plaats vinden op vrijdag 30 oktober a.s. om 20:00 uur in de kantine van AD’69. Wij verzoeken je om als lid van AD’69 om aanwezig te zijn bij deze ledenvergadering! Er worden belangrijke onderwerpen besproken die voor ieder lid van belang zijn.  Het bestuur hoopt op je aanwezigheid vrijdag 30 oktober a.s. om 20:00 uur!

Agenda

 1. Welkom

 2. Mededelingen & Jaarverslag bestuur

 3. Financieel verslag

  • Kascommissie

  • Contributiezaken

 4. Begroting 2015-2016

 5. Pauze

 6. Bestuursverkiezing

  • Aftredend en herkiesbaar voor Administratie & Financiën: Erik-Jan Etten
   Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk t/m 25 oktober 2015 schriftelijk aanmelden op De Pas 80, ondertekend door minimaal 3 leden

  • Aftredend en herkiesbaar voor Sponsoring & Communicatie: Bram Koelman
   Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk t/m 25 oktober 2015 schriftelijk aanmelden op De Pas 80, ondertekend door minimaal 3 leden

 1. Jubilarissen / Leden van verdienste / Ereleden

 2. Uitreikingen

  • Team van het Jaar

  • Man/vrouw/commissie van het jaar

  • Voetballer van het jaar

 3. Rondvraag

 4. Sluiting