IMG_20151005_220201

De presentatiegids voor het seizoen 2015 – 2016 is klaar. Deze zal in de komende dagen worden verspreid onder leden en sponsoren. Speciale dank gaat uit naar Lammers DTP voor het ontwerp, Drukkerij Kempers voor het drukwerk, Ronny Elschot voor de teamfoto’s, de sponsoren en de redactie voor de samenstelling.

De presentatiegids is ook hier te downloaden. (let op: 18 MB!)

Dit blad zal het mikpunt vervangen wat in de afgelopen seizoenen vier keer per seizoen verscheen. Aanvullend zal relevant nieuws in de loop van het seizoen worden verstuurd via nieuwsbrieven en uiteraard ook via de website.

Mocht je nog geen mailadres hebben doorgegeven aan de ledenadministratie dan verzoeken wij dit alsnog te doen door te mailen naar ledenadministratie@ad69.nl.

IMG_20151005_220201