NOG GEEN AANMELDINGEN VOOR

VERLOTING      AD’69        2017

Anderhalf jaar geleden hebben wij als verlotingscommissie aangegeven na 10 jaar te stoppen met de organisatie van de jaarlijkse verloting. Een jongere generatie zou het van ons over moeten nemen.

Jaargang 2017 staat nu voor de deur.

De vergunning van de Gemeente Aalten is inmiddels binnen en gaat gelden voor de volgende periode:

WEEK 34 TEM 37, OFTEWEL VAN 21 AUGUSTUS TOT 16 SEPTEMBER 2017.

WIE  VOELT ZICH GEROEPEN ?

Deze jaarlijkse financiële aantrekkelijke actie mag niet verloren gaan voor de club. We praten over een bedrag van netto € 4800,00, die AD’69 goed kan gebruiken voor de aflossing/rente van de nieuwbouw kleedkamers, jeugdactiviteiten en het laag houden van de contributie. De “oude” organisatie is ten allen tijde bereid jullie met de door ons opgedane ervaring te helpen deze verloting tot een succes te maken.

Aanmelden kan bij het bestuur en/of onderstaande personen.

(Ex) verlotingscommissie

Karel Koelman

Gerrit Piek

Hans te Mebel